VERENIGING VAN HET JAAR

Déclik vzw – Laureaat

Samira Benalla heeft Déclik in 2005 opgericht nadat ze geconfronteerd was met delinquentie. De bedoeling was te vechten tegen de uitwassen van schoolverzuim en samen met kwetsbare jongeren aan een positieve werkelijkheid te bouwen, een project te realiseren dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en een gevoel van eigenwaarde.

PAJ (Platform Allochtone Jeugdwerkingen)

Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ vzw) is de koepelorganisatie van 60 verenigingen voor jongeren afkomstig uit immigratie in Vlaanderen en Brussel waar het jonge immigranten een stem geeft in lokale en bovenlokale overheden.

ESG vzw

Zin geven, een stukje van zijn leven delen met wie er geen of bijna geen heeft. De vereniging « Engagés, Solidaires, Généreux » (Geëngageerd, Solidaire, Gul) slaagt erin jongeren te motiveren om maaltijden klaar te maken voor daklozen. En deze vereniging leeft uitsluitend van eigen vermogen.