Onderwijs, academisch domein

Nadia Fadil

Nadia Fadil is zowel sociologe als antropologe. Ze geeft les aan het onderzoekscentrum voor Interculturalisme, migratie en minderheden aan de KUL (Katholieke Universiteit Leuven). Haar focus ligt op de kruispunten tussen religie, subjectiviteit, non-confessioneel liberaal bestuur en multiculturalisme. Als specialist op het gebied van subjectiviteit richtte ze zich vooral op de ethiek van de auto-cultuur van Belgische moslims ongeacht of ze godsdienstig dan wel neutraal zijn. Ze mengt zich ook in het debat over de financiering van geloofsstrekkingen.

Nouria Ouali

Nouria Ouali is doctor in de Sociale wetenschappen en onderzoeksverantwoordelijke in het Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation (TEF). Haar interesse gaat uit naar de positie van de migrantenvrouwen in de werkwereld en ze coördineert de studie- en onderzoeksgroep ‘Gender en Migraties’. Ze heeft zo’n vijftigtal publicaties op haar naam staan omtrent deze thema’s.

Younous Lamghari

Younous Lamghari is een onderzoeker-consultant bij DiverCity (GERME – ULB). Als landbouwingenieur van opleiding heeft hij als goede burger een Bachelor in landbouweconomie en -sociologie behaald naast een specialisatie in bedrijfsbeheer en een getuigschrift in godsdienstwetenschappen. Momenteel werkt hij aan de voorwaarden voor een harmonieuze samenleving tussen verschillende ethnoculturele groepen met respect voor diversiteit.