ACADEMICI EN ONDERWIJS

Hafida Hammouti – Laureaat

Als kind had Hafida een echte passie voor school en wekte ze haar moeder elke morgen om 6 uur omdat het tijd was om ernaartoe te gaan. Na wiskunde en wetenschappen ontdekte ze filosofie en oosterse literatuur. Via deze weg is ze ertoe gekomen vandaag islamitische godsdienstles te onderwijzen aan kinderen.

Nordine Ben Ghanem

Het is altijd de roeping van Nordine Ben Ghanem geweest om bruggen te slaan tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Trouw aan de principes die zijn vader hem heeft bijgebracht, baseert hij zijn pedagogie op kennisuitwisseling door respect voor en vertrouwen in anderen. Dat zijn voor hem de hefbomen voor succes.

Bilal Benyaich

Bilal Benyaich is politicoloog en onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Brussel en in de denktank Itinera Institute. Hij heeft verschillende boeken geschreven en wordt door Knack geciteerd als één van de meest invloedrijke Belgo-Marokkanen. De Morgen sprak dan weer over hem als «schaduwminister deradicalisering en terreurbestrijding.»