Binnenkort in Nederland

Diwan Awards Holland

Inspiratie voor volgende generaties

Diwan Awards Holland is een niet te missen evenement waarbij samenwerking en successen binnen onze multiculturele samenleving voorop staan.

Diwan betekent ‘licht’ in het Arabisch. Met Diwan Awards willen we de groep hardwerkende burgers met een hart voor hun thuisland (Nederland) in het zonnetje zetten. Ook willen wij de nieuwe, jonge generatie inspireren om zich positief in te zetten voor Nederland.

Het evenement is ontstaan door de gevoelde noodzaak om het eenzijdige en negatieve beeld van Nederlanders met een migrantenachtergrond te weerspreken door een podium te creëren voor al die mensen die veel te weinig gezien en gehoord worden. Diwan Awards vindt zijn oorsprong in België, waar reeds vier succesvolle edities van het evenement hebben plaatsgevonden.

Onze doelstelling is het verenigen en samenbrengen door vooroordelen te ontrafelen en erkenning en waardering van talenten en vaardigheden van Nederlanders met een migranten achtergrond in een positief daglicht te stellen.

Diwan Awards Holland wil een divers publiek bereiken. Ministers, ambassadeurs, afgevaardigden, artiesten, bedrijfsleiders, ondernemers en burgers zijn uitgenodigd deel te nemen aan een avond vol positieve verhalen.

Het programma staat in teken van het verenigen en samenbrengen van Nederlanders. De genomineerde worden in het zonnetje gezet en geëerd voor hun inzet in de Nederlandse samenleving. De prestigieuze ceremonie bestaat uit een diner en een avond vol entertainment en prijsuitreikingen.

Living the Dutch dream

Onze (voor) ouders zijn naar Nederland gekomen met een droom, de droom voor een beter leven voor hun kinderen. Iedereen kent de American Dream, maar ik ken de Dutch Dream, de Nederlandse droom, de droom van vrijheid, kansen, gelijkheid en een flinke dosis Hollandse nuchterheid. Veel Nederlanders met een migrantenachtergrond leven nu de Nederlandse droom. We zijn trots op ons kikkerlandje en trots op onze afkomst. Het een doet niet onder voor het ander. Het is de combinatie van deze twee culturen die ons elke dag weer een stapje verder brengt.

In deze huidige tijd zie ik veel vergeten Nederlanders, Nederlanders met een migrantenachtergrond die zich met hart en ziel storten op hun vak en een wezenlijke bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Nederlanders die overschaduwt worden door anderen, met eenzelfde achtergrond, die niet het beste voor hebben met onze samenleving. In plaats van te strijden tegen de rotte appels, kies ik ervoor op zoek te gaan naar de pareltjes.

Wie zijn deze bekende en onbekende Nederlanders die zich inzetten voor onze samenleving? De nieuwe rolmodellen voor onze kinderen. Daar ben ik naar op zoek. Ik wil hun verhalen horen en hun prestaties tentoonstellen aan heel Nederland. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, maar waar je naartoe gaat.

~ Najib Amhali

CATEGORIEËN

VROUW

 

Een prijs voor sterke vrouwen. Krachtige vrouwen die het verdienen in de schijnwerpers te staan omdat zij bijzondere levenskeuzes hebben gemaakt of zich met onnavolgbare energie voor de samenleving inzetten.

 

ONDERNEMERSCHAP

Ondernemingen geven onze economie een gezicht, door de banen die zij creëren en hun aanstekelijke creativiteit. Bedrijven die werden opgericht door ondernemers met heel verschillende achtergronden en en met niet mis te verstaan succes!

GENEESKUNDE & GEZONDHEID

De Nederlandse gezondheidszorg wordt verrijkt door het werk van vele artsen, chirurgen, tandartsen en andere zorgverleners met een migrantenachtergrond..

WETENSCHAP

Een prijs voor auteurs die, in de ogen van de jury, door middel van zijn/haar wetenschappelijke verhandeling over het vakgebied, een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Zowel vernieuwend als innovatief.

KUNST & CULTUUR

Steeds weer betreden nieuwe kunstenaars, stand-up comedians en artiesten het podium. Zij vormen door hun creativiteit en originaliteit een inspirerende en onmisbare voorhoede. Tot deze categorie worden ook graffitikunstenaars, tekenaars, muzikanten etc gerekend. Kortom, iedereen die de wereld mooier heeft gemaakt door kunst en creativiteit.

MANAGEMENT

Leidinggevenden die letterlijk leiderschap tonen, medewerkers tot bijzondere prestaties weten te brengen, mensen een kans bieden en organisaties en bedrijven helpen hun doelstellingen te realiseren.

STICHTING

Een vereniging die is opgevallen door zijn bijdrage aan het realiseren van goede doelen of de hulp die is geboden aan mensen in noodsituaties. Dit is dé gelegenheid om toewijding en belangeloze inzet te bekronen. Een kans om, juist in deze tijden van onzekerheid en spanningen in de samenleving, eer te bewijzen aan altruïsme en zelfopoffering.

ONDERWIJS

Veel genomineerden en prijswinnaars hadden hun prestaties nooit kunnen bereiken zonder de aanmoediging door uitzonderlijke en tot de verbeelding sprekende leraren. Leraren die misschien zelfs hun zelfvertrouwen dat laatste zetje hebben gegeven. Wellicht herinnert u zichzelf een leraar die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten en aan wie u met dankbaarheid terugdenkt. Deze rubriek is voorbehouden aan hen.

ADVOCATUUR & RECHT

Een prijs voor één van de vele professionals met een- gedeeltelijk – migrantenachtergrond in de juridische sector. Mensen die recht doen aan recht. Laat uw waardering blijken en nomineer één van hen die speciale impact heeft gemaakt.

SPORT

Een sportpersoonlijkheid of organisatie (club, vereniging, team) die het voorbije jaar mooie sportieve resultaten heeft geboekt of volgens u extra aanmoediging verdient. Sportiviteit en sportieve prestaties staan centraal in deze categorie.

TECHNOLOGIE & IT

Deze tijd wordt gekenmerkt door technologische ontwikkelingen die het onmogelijke mogelijk maken. Vindingrijke ingenieurs, technischi en wetenschappers leveren op geheel eigen wijze een bijdrage hedendaagse samenlevingen. Diwan Awards Holland vindt dat zij een award verdienen en wil hun prestaties over het voetlicht brengen.

PRIJS VAN DE JURY

Geïnspireerd geraakt? Draag uw ideeën aan.. U kunt suggesties doen waarmee de jury aan de slag kan die vervolgens een prijs zal toekennen aan iemand die niet in deze categorieën past, maar niet op het podium mag ontbreken.

REGLEMENT

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt

Diwan Awards Holland plaatst de vaardigheden, de geschiedenis of de opmerkelijke inspanningen evenals de bijzondere prestaties van Nederlanders met een migrantenachtergrond in de schijnwerpers.

Eerste editie 2018: Nederlandse Marokkanen
Elke editie van Diwan Awards Holland zal zich richten op een andere groep. In deze eerste editie ligt de focus op Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden aan het imago van Nederlandse Marokkanen als groep, maar ook dat van de individuen met een gemengde achtergrond.

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt:

Publieksprijzen

 1. Geneeskunde & Gezondheid: Onderscheiding voor professional in de gezondheidszorg van het jaar.
 2. Advocatuur & Recht: Onderscheiding voor juridische professional van het jaar.
 3. Techniek & IT: Onderscheiding voor ingenieur, technici, ICT van het jaar.
 4. Onderwijs: Onderscheiding voor de leraar van het jaar.
 5. Ondernemerschap: Onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste ondernemer, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 6. Management: Onderscheiding voor manager van het jaar.
 7. Vrouw: Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 8. Wetenschap: Onderscheiding voor auteurs die door middel van zijn/haar wetenschappelijke verhandeling over het vakgebied, een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied.
 9. Stichting: Zet een vereniging, stichting of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in het zonnetje.
 10. Sport: Onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 11. Kunst & Cultuur: Onderscheiding voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.

Juryprijs

De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan een positiever imago van Nederlandse Marokkanen in Nederland.

De juryleden zullen de prijswinnaar kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie.

Deelname en omschrijvingswijze

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in Nederland en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap.

Genomineerden
Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door het Diwan Awards Holland team om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden. Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de genomineerden in een minimum tijd te bereiken. In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat. De genomineerden zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

Bekendmaking van de resultaten

De genomineerden en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden. De genomineerden zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen. Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.

Kandidaatstelling

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is op www.diwanawardsholland.nl De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure. Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord:

 • aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • mee te werken aan zijn/haar videospot

De genomineerden van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie. De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing. Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden. Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naar info@diwanawardsholland.nl

 

Organisatie

Organisatie Diwan Awards Holland wordt georganisseerd door Bridgizz, Jamhali en Embricia die de exclusieve Licentie van Diwan Awards bezitten.

 

Diwan Awards zijn beschermt door copyright / auteursrechten in 164 landen – DEP63482313294459603 – all rights reserved – © DiversCity | Brussels.

 

STEL UW KANDIDATEN VOOR

Nomineer hier voor Diwan Awards Holland de persoon die een DIWAN Award verdient!

Ik ben :


Ik nomineer :


Beschrijf hier waarom jij vindt dat deze persoon recht heeft op een DIWAN Award!
van de genomineerde
van de genomineerde
van de genomineerde

GALERIJ

CONTACT

7 + 12 =