Maatschappelijk Initiatief

Stel uw kandidaten voor

Inspiratie voor volgende generaties

Diwan Awrads Diwan Awards Nederland zal in 2018 plaats vinden. Meer dan ooit is deze eerste editie broodnodig. Jonge generaties met een Nederlands-Marokkaanse achtergrond geven hoop door hun doorzettingsvermogen, talenten en energie. Of het nu in het domein van de gezondheidszorg, de kunst, de technologie, het onderwijs, de sport of het ondernemerschap is, de 35 talenten worden gekozen dankzij publiekstemmen: het zijn de genomineerde voor de Diwan-trofees. De genomineerden zullen een getrouwe, maar vaak vergeten beeld geven van Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Mensen die mogelijkheden hebben gekregen en benut én schatplichtig zijn aan anderen die hen ruimte hebben gegund en het goede voorbeeld gaven. Diwan Awards wil een een eerbetuiging brengen aan de hoop van migranten op een beter leven voor hun kinderen. Mensen met een heel eigen geschiedenis die er na weergaloze inspanningen in zijn geslaagd een bestaan op te bouwen in Nederland voor zichzelf en hun kinderen. Hun bijdragen verdienen onze aandacht en waardering. De Diwan awards wil recht doen aan het doorzettingsvermogen en de wilskracht van ontelbare Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond. Kwaliteiten die helaas vaak ondergesneeuwd raken in het dagelijkse mediageweld en het politieke debat.
The Cedar Network The Cedar Network, Bridgizz promoten de diversiteit in het land en werken aan de verbinding in de maatschappij . The Cedar Network is een Europese netwerk van diaspora leaders en Bridgizz is een bedrijf gericht op diversiteit en inclusiviteit. The Cedar Network is een unieke pan-Europese professionele netwerk, gericht op de bevordering van leiderschap, diversiteit en empowerment van de Europese Diaspora. CEDAR is een groeiende generatie van succesvolle professionals in Europa die naar een cultuur van prestatie onder de diverse gemeenschappen in Europa streven. CEDAR werkt aan een positieve perceptie van bijdragen van de Europese Diaspora ‘aan de samenleving te bevorderen. Bridgizz Bridgizz is een intercultureel management bureau veel ervaring met diversiteitsvraagstukken. Bridgizz helpt bedrijven en organisaties de kansen die de veelkleurige samenleving biedt, ten volle te benutten. Met meer dan 15 jaar ervaring richten we op beleidsontwikkeling, onderzoek, communicatie en training. We managen projecten en adviseren onze (internationale) opdrachtgevers vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid. Bridgizz zorgt voor een frisse aanpak, een sterke inhoud en een strakke organisatie. Bridgizz beschikt over een grote daadkracht en een omvangrijk netwerk in binnen- en buitenland

CATEGORIËN

VROUW

Een prijs voor sterke vrouwen. U kent zeker krachtige vrouwen die het verdienen in de schijnwerpers te staan omdat zij bijzondere levenskeuzes hebben gemaakt of zich met onnavolgbare energie voor de samenleving inzetten. Dit is de manier uw waardering voor hen te laten blijken.

STARTER, ONDERNEMING
Ondernemingen geven onze economie een gezicht, door de banen die zij creëren en hun aanstekelijke creativiteit. Bedrijven die werden opgericht door ondernemers met heel verschillende achtergronden en en met niet mis te verstaan succes! Breng uw stem uit voor uw favoriete onderneming – starter.
GENEESKUNDE & GEZONDHEID
De Nederlandse gezondheidszorg wordt verrijkt door het werk van vele artsen, chirurgen, tandartsen en andere zorgverleners met wortels in Marokko. U kent er vast een die het verdient in de schijnwerpers te staan.
PRESOONLIJKHEID
Een prijs voor markante persoonlijkheden, vrouwen of mannen die de aandacht van de media op zich hebben weten te vestigen, aansprekende changemakers met lef, actief in politiek of samenleving. Mensen die door hun moed en eigen verhaal anderen hebben weten te inspireren en te motiveren. U kunt ze vast zo opnoemen.
KUNST & CULTUUR
Steeds weer betreden nieuwe kunstenaars, stand-up comedians en artiesten het podium. Zij vormen door hun creativiteit en originaliteit een inspirerende en onmisbare voorhoede. Tot deze categorie worden ook graffitikunstenaars, tekenaars, muzikanten etc gerekend. Kortom, iedereen die de wereld mooier heeft gemaakt door kunst en creativiteit.
MANAGEMENT
Leidinggevenden die letterlijk leiderschap tonen, medewerkers tot bijzondere prestaties weten te brengen, mensen een kans bieden en organisaties en bedrijven helpen hun doelstellingen te realiseren. Breng uw stem uit voor de manager van het jaar.
VERENIGING
Voor verenigingen die op zijn gevallen door hun bijdrage aan het realiseren van goede doelen of de hulp die zij boden aan mensen in noodsituaties. Dit is dé gelegenheid om toewijding en belangeloze inzet te bekronen. Een kans om, juist in deze tijden van onzekerheid en spanningen in de samenleving, eer te bewijzen aan altruïsme en zelfopoffering.
ONDERWIJS
Veel genomineerden en prijswinnaars hadden hun prestaties nooit kunnen bereiken zonder de aanmoediging door uitzonderlijke en tot de verbeelding sprekende leraren. Leraren die misschien zelfs hun zelfvertrouwen dat laatste zetje hebben gegeven. Wellicht herinnert u zichzelf een leraar die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten en aan wie u met dankbaarheid terugdenkt. Deze rubriek is voorbehouden aan hen. Kies de leraar van het jaar.
ADVOCATUUR & RECHTEN
Een prijs voor één van de vele professionals met een- gedeeltelijk –Marokkaanse achtergrond in de juridische sector. Mensen die recht doen aan recht. Laat uw waardering blijken en nomineer één van hen die speciale impact heeft gemaakt.
SPORT
Een sportpersoonlijkheid of organisatie (club, vereniging, team) die het voorbije jaar mooie sportieve resultaten heeft geboekt of volgens u extra aanmoediging verdient. Sportiviteit en sportieve prestaties staan centraal in deze categorie.
INGENIEURS & IT
Deze tijd wordt gekenmerkt door technologische ontwikkelingen die het onmogelijke mogelijk maken. Vindingrijke ingenieurs, technischi en wetenschappers leveren op geheel eigen wijze een bijdrage hedendaagse samenlevingen. Diwan Awards vindt dat zij een award verdienen en wil hun prestaties over het voetlicht brengen.
PRIJS VAN DE JURY
Geïnspireerd geraakt? Draag uw ideeën aan.. U kunt suggesties doen waarmee de jury aan de slag kan die vervolgens een prijs zal toekennen aan iemand die niet in deze categorieën past, maar niet op het podium mag ontbreken.

REGLEMENT

Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt

De Diwan Awards plaatsen de vaardigheden, de geschiedenis of de opmerkelijke inspanningen evenals de bijzondere prestaties van Nederlands/ Marokkanen -Marokkaanse gemeenschap in de schijnwerpers. Het doel is duidelijk ook een meerwaarde te bieden aan het imago van Nederlands/ Marokkanen als groep, maar ook dat van de individuen met een gemengde achtergrond. Voor de volgende categorieën worden prijzen uitgereikt: Publieksprijzen (11)

 1. Persoonlijkheid Zet een persoon in de schijnwerpers die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden in zijn/haar vakgebied (politiek, media, mode, …).
 2. Vrouw Hulde aan de vrouw van het jaar die zich liet onderscheiden door haar handelingen en haar inzet.
 3. Sport onderscheiding voor de sportman/sportvrouw die uitzonderlijke prestaties heeft neergezet in zijn/haar discipline
 4. Stichtingen Zet een vereniging, stichting of een groep, die zich door hun inzet of project(en) het afgelopen jaar hebben onderscheiden, in het zonnetje.
 5. Bedrijf/onderneming onderscheiding voor het bedrijf, starter of vaste ondernemer, die zich gedurende het jaar liet opmerken door een bedrijfsproject, het potentieel of succes.
 6. Kunst & cultuur De award voor een individuele of collectieve artistieke prestatie, zowel voor een heel oeuvre, een show of muziek, die het afgelopen jaar wist te bekoren.
 7. Onderwijs onderscheiding voor de leraar van het jaar.
 8. Manager onderscheiding voor manager van het jaar.
 9. Juridische dienstverlening. onderscheiding voor juridische professional van het jaar.
 10. Zorgverlener. Prijs voor een de professional in de gezondheidszorg van het jaar.
 11. Ingenieurs & IT onderscheiding voor ingenieur, tecgnichi, ICT van het jaar.

Juryprijs De jury huldigt met deze award een persoonlijkheid of een structuur die door hun actie(s) hebben bijgedragen aan een positiever imago van Nederlandse Marokkanen in Nederland. De jury kiest enkel de prijs van de jury. De juryleden zullen de prijswinnaar kiezen tussen de drie genomineerden van deze categorie.

Deelname en omschrijvingswijze

Deelname is vrij, gratis en staat open voor iedereen. De kandidaten moeten actief zijn in Nederland en hun acties/handelingen moeten een direct verband hebben met de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap. Fase 1 – Vrije keuze De kandidaten en hun volgers worden uitgenodigd om het online stemformulier te gebruiken op www.diwanawards.nl Per persoon kan er maar één keer gestemd worden, op basis van het IP of email adres. Het eindresultaat van de stemming voor de publieksprijzen zal bepaald worden door:

 1. de online stemresultaten op diwanawards.nl
 2. de stemmen ontvangen per e-mail (survey Monkey)
 3. stemmen via apps op sociale media (Facebook Survey, Linkedin Survey)
 4. de ‘Field’ stemmen op het terrein
 5. het panel – 100 persoonlijkheden en opinieleiders

Het eindresultaat van de stemming voor de juryprijs zal door de jury worden bepaald op basis van ingediende of voorgestelde kandidaten. Na het uitbrengen van de publieksstemmen zal de jury samenkomen om de stemmen te tellen en de genomineerden aan te duiden: de genomineerden (eerste 3) van elke categorie evenals de speciale juryprijs. Elk van de genomineerden zal gecontacteerd worden door de ploeg van de Diwan Awards om uitdrukkelijk hun toestemming te vragen voor hun deelname en om samen met het Diwan-team een kleine videopresentatie voor te bereiden die tijdens de uitreiking zal worden uitgezonden. Het Diwan Awards team zal alle mogelijke middelen inzetten om de 36 genomineerden in een minimum tijd te bereiken. In geval van weigering of indien de persoon onbereikbaar is binnen de 8 volgende dagen, zal de genomineerde vervangen worden door de opvolgende kandidaat met het aantal stemgerechtigde. De genomineerden zullen vervolgens worden uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking -avond.

Bekendmaking van de resultaten
De genomineerden en de speciale juryprijs zullen op de Diwan Awards ceremonie bekend gemaakt worden in 2015 te Brussel. De genomineerden zullen worden uitgenodigd op de uitreiking en gevraagd worden om hun aanwezigheid te bevestigen. Er zal door de organisatie geen informatie worden doorgespeeld over de resultaten van de stemming voor de officiële bekendmaking van de winnaars op de avond van de Awards.
Kandidaatstelling

Door hun kandidatuur in te zenden, aanvaarden de deelnemers het reglement van Diwan Awards dat terug te vinden is op www.diwanawards.nl De nominatie geldt voor één persoon of een structuur die zich kandidaat stelt gedurende de hele verkiezing procedure. Als de kandidaat deel uitmaakt van de finalisten, verklaart hij/zij zich akkoord:

 • aanwezig te zijn op de uitreikingsceremonie van de prijzen
 • mee te werken aan zijn/haar videospot

De genomineerden van een vorige editie van de Diwan Awards kunnen zich niet meer kandidaat stellen voor de volgende editie. De finalisten kunnen echter opnieuw een kandidatuurstelling indienen voor een volgende verkiezing. Het wedstrijdreglement, het verloop van de verkiezing en het overleg van de jury geven geen reden tot verantwoording aan derden. Alle vragen in verband met de Diwan Awards moeten gericht worden aan Diwan Awards per email naar info@diwanawards.nl

Organisatie

Organisatie De Diwan Awards Nederland worden georganisseerd door Stichting The Cedar Network en Bridgizz die de exclusieve Licencie Diwan Awards bezitten.

Diwan Awards zijn beschermt door copyright / auteursrechten in 164 landen – DEP63482313294459603 – all rights reserved – © DiversCity | Brussels.

STEL UW KANDIDATEN VOOR

Nomineer hier voor de Diwan Awards Holland de persoon die een DIWAN Award verdient!

Ik ben :

Ik nomineer :


Beschrijf hier waarom jij vindt dat deze persoon recht heeft op een DIWAN Award!
van de genomineerde
van de genomineerde
van de genomineerde

GALERIJ

CONTACT

13 + 9 =